Blogia
Erik Cerviño Alonso =))))))) POR UN MUNDO MEJOR

WEB 2.0

WEB 2.0

O termo Web 2.0 apareceu no 2004 para referirse a unha segunda xeración da historia da Web basada en comunidades de usuarios e unha gama especial de servizos, como redes sociais,os blogs,os wikis ou as folcsonomías , que fomentan a colaboración e o intercambio áxil de información entre os usuarios.

Cando mencionamos o termo Web 2.0  referimonos a unha serie de aplicacions e páxinas de Internet que utilizan a intelixencia colectiva para proporcionar servizos interactivos na rede dando ao usuario o control dos seus datos.

Así, podemos entender como 2.0 todas aquelas utilidades e servizos de Internet que se sustentan nunha base de datos, a cal pode ser modificada polos usuarios do servizo, xa sea no seu contido ,  a forma de presentalos, ou en contido e forma simultáneamente.

Na miña opinión a web 2.0 é a web máis moderna na que podes meter textos dun sitio web en particular e saber de onde proveñen para saber se son artículos propios ou copiados.

0 comentarios