Blogia
Erik Cerviño Alonso =))))))) POR UN MUNDO MEJOR

PIZARRAS DIXITAIS

PIZARRAS DIXITAIS

É un sistema tecnolóxico, xeralmente integrado por un ordenador e un videoproxector, que permite proxectar contidos dixitais nun formato idóneo para visualización en grupo. Pódese interactuar sobre as imáxes proxectadas utilizando os periféricos do  ordenador: ratón, teclado...

A pizarra diXital consiste nun ordenador multimedia conectado a internet, así como un vídeoproxector. Con este medio, o profesor pode imprimir as explicacions que vaya dando, e os contidos pódense remitir por correo electrónico aos alumnos e aos seus pais, de forma que os deberes pódense levar a casa gardados nun ordenador. O presidente e a responsable de Educación destacaron que nos últimos tres anos  multiplicouse casi por dez o número de pizarras dixitais nos centros de enseñanza, ao pasar de 179 aos 1.465 de este ano.

Galicia é a primeira autonomía que conta en todos os centros de educación obligatoria con o menos un encerado dixital, un instrumento tecnolóxico de apoio educativo que facilita a comprensión aos alumnos.

Penso que as pizarras dixitais ademáis de ser máis fácil de manexar e de adentrarse dentro do mundo das novas tecnoloxías e máis ameno para os alumnos.

 

 

0 comentarios