Blogia
Erik Cerviño Alonso =))))))) POR UN MUNDO MEJOR

A ENERXÍA EÓLICA

A ENERXÍA EÓLICA

A enerxía eólica é a enerxía obtida do vento, e dicir, a enerxía cinética xenerada por efecto das correntes de aire, e que é transformada noutras formas útiles para as actividades humanas.

A enerxía eólica foi aproveitada dende a antigüedad para mover os barcos impulsados por velas ou facer funcionar a maquinaria de molinos ao mover as súas aspas. Na actualidade, a enerxía eólica é utilizada principalmente para producir enerxía eléctrica mediante aeroxeneradores.

A enerxía eólica é un recurso abundante, renovable, limpo e axuda a disminuir as emisions de gases de efecto invernadoiro ao reemplazar termoeléctricas a base de combustibles fósiles, o que a convirte nun tipo de enerxía verde. Sen embargo, o principal inconvinte é a súa intermitencia.

A enerxía do vento é utilizada mediante o uso de máquinas eólicas "aeromotores" capaces de transformar a enerxía eólica en enerxía mecánica de rotación utilizable, xa sea para accionar directamente as máquinas operatrices, como para a producción de enerxía eléctrica. Neste último caso, O sistema de conversión, é conocido como aeroxenerador.

Na actualidade utilizase, sobre todo, para mover aeroxeneradores. Nestos a enerxía eólica move unha hélice e mediante un sistema mecánico faise xirar o rotor dun xenerador, normalmente un alternador, que produce enerxía eléctrica. Para que a súa instalación resulte rentable, solen agruparse en concentracions denominadas parques eólicos.

Na miña opinión o uso de aeroxeneradores e parques eólicos favorece a eliminación dos gases que se emiten e favorece ao medio ambiente exceptuando a cantidade de animais mortos por as aspas e a potencia dos aeroxeneradorese tamen a flora vese contaminada por culpa deste tema.

0 comentarios