Blogia
Erik Cerviño Alonso =))))))) POR UN MUNDO MEJOR

Adolescentes acosadoras e acosadas por internet

Adolescentes acosadoras e acosadas por internet

Despois de botarlle unha ollada a este artículo, paréceme que non se debe acosar se non queren ser acosadas, no boto as culpas a naide , pero quen algo quere algo fai por conseguilo e paréceme indignante, ensordecedor, denigrante...etc os acosos que se están levando acabo tanto por homes como por este caso mulleres e ademáis tanta culpabilidade ten o/a que boura como o cámara  de turno e a persoa que as colga por internet.

Onte celebrouse en todo o mundo o Día Internacional de Internet, que ten como obxectivo promover en todo o mundo un uso responsable e seguro das novas tecnoloxías, especialmente entre menores e xóvenes. O tema escollido por a Comisión Europea para a campaña dste ano é a prevención do ciberbullying o acoso escolar en internet.

Penso que a través desto pódese reducir o número de acoso escolar entre adolescentes e en especial entre as mulleres.

0 comentarios